Mobirise

Graduate of the Academy of Fine Arts in Lodz.
Over thirty individual and dozens of collective exhibitions of photography also eight individual and many collective exhibitions of fabrics and objects
(eg - Lodz, Warsaw, Cracow, Munich, Lausanne, Kyoto, Sapporo, Toronto, Lahti, Paris, Chicago).
Photography for dozens of albums, books, hundreds of posters, fashion catalogues, music CDs and calendars.
His works are in private collections and museum in Poland, Europe and Japan.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Ponad trzydzieści indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych wystaw fotografii
oraz osiem indywidualnych i wiele zbiorowych wystaw tkanin i obiektów (m.in. Łódź, Warszawa, Kraków, Monachium, Lozanna, Kyoto, Sapporo, Toronto, Lahti, Paryż, Chicago).
Realizacje fotografii do kilkudziesięciu albumów, książek, kilkuset plakatów, katalogów mody, płyt muzycznych i kalendarzy.
Prace w kolekcjach prywatnych i muzealnych
w Polsce, Europie oraz Japonii.


Partner: Gabinet Okulistyczny N&M