Mobirise

2017 National Museum in Szczecin | No Matter Where I Am | Nieważne, gdzie jestem

2017  National Museum in Szczecin
2012–2014 Paris
2010
 ASP Łódź
2008 Face
1995 Body
1992–93 ŁTF
1991 Gallery FF