mobirise.com

New album

The album "Za Kaukaz" published by the Gajusz Foundation with photographs by Tymoteusz Lekler and Tomasz Grzywaczewski's text is a subjective story about today's Armenia, Turkey, Azerbaijan and Iran.
It is a story about the visual interpenetration of the present and past, an attempt to express a different world in stopped frames, impressions, ephemeral images.


Wydany przez Fundacja Gajusz album "Za Kaukaz" z fotografiami Tymoteusza Lekler i tekstem Tomasza Grzywaczewskiego to subiektywna opowieść w o dzisiejszej Armenii, Turcji, Azerbejdżanie i Iranie.
Opowieść o wizualnym przenikaniu się teraźniejszości i przeszłości, próba wyrażenia innego świata w zatrzymanych kadrach, impresjach, ulotnych obrazach.