mobirise.com

New exhibition

In Tymoteusz Lekler’s works, we perceive the desire for a photography to shape the reality, not for the world to create the photography’s meaning. The cities he presents to us lose their characteristics, becoming autonomous forms, having a flavor of a painting.
Beata Wolska, curator of the exhibition


W twórczości Tymoteusza Leklera dostrzegamy pragnienie, by to fotografia nadawała kształt rzeczywistości, nie zaś świat określał sens fotografii. Przedstawiane przez niego miasta tracą swoje właściwości, stając się autonomicznymi formami o malarskim zabarwieniu.
Beata Wolska, kurator wystawy